Możliwość realizacji szkolenia w dowolnym miejscu w Polsce!

Jeden krok do przodu

DLA PERSONELU WYKONUJĄCEGO POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE

Szkolenia prowadzone przez pasjonata swojej pracy, Specjalistę ds. Spawalnictwa – Andrzeja Głowacza. Od 2010 roku związany z przemysłem (Power Industry Sector a także kotły i zbiorniki ciśnieniowe). UWAGA! Posiadamy własne mobilne stanowisko szkoleniowo – egzaminacyjne, umożliwiające organizację kursu  w dowolnym miejscu w kraju i za granicą.

Poznaj naszą ofertę szkoleń

SZKOLENIE 1-dniowe (8h) zakończone egzaminem praktycznym.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

 • Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich osób zajmujących się budową nowych i eksploatacją istniejących rurociągów, linii przesyłowych, zbiorników, kolumn rektyfikacyjnych itd.  ze szczególnym uwzględnieniem osób zajmujących się wykonywaniem lub demontażem połączeń skręcanych, a także dla osób wykonujących nadzór nad tego typu pracami.
 • Dla wszystkich osób chcących poszerzyć wiedzę z zagadnienia połączeń kołnierzowych.

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenia trwa 1 dzień roboczy. Składa się dwóch części.

 • Pierwsza cześć teoretyczna 4-6 h zakończona testem pisemnym, obejmująca następujące zagadnienia: 

– zastosowanie połączeń kołnierzowych w układach ciśnieniowych i hydraulicznych, rodzaje i Typy połączeń kołnierzowych,

– Dobór materiałów na kołnierze

– Funkcjonalność uszczelek,

– Dobór uszczelek ich rodzaje (Typy) uszczelek i ich cech względne: zastosowanie przechowywanie, montaż i demontaż,

– Przygotowanie powierzchni uszczelniającej, dobór smarów, wpływ tarcia i skutki relaksacji śrub,

– Relacja pomiędzy wydłużeniem śruby, a jej obciążeniem (odkształcenie, naprężenia graniczne, naprężenia sprężyste), napinanie śrub,

– Powszechne przyczyny usterek połączeń kołnierzowych z uszczelką,

– Metody bezpiecznego montażu i demontażu połączeń skręcanych, możliwe zagrożenia i błędy montażowe,

– Rozpoznanie i zapobieganie skutkom awarii,

– Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy BHP oraz dobór środków bezpieczeństwa przy montażu i demontażu połączeń kołnierzowych,

– Tworzenie Instrukcji stanowiskowych, kart pracy i ich stosowanie,

– Tworzenie map połączeń skręcanych,

– Rola nadzoru i raportowanie montażu i demontażu połączeń skręcanych.

 • Druga cześć praktyczna, obejmująca poniżej wymienione czynności wykonywane pod nadzorem instruktora, zakończona egzaminem praktycznym: 

– Dobór odpowiedniej ilości śrub i narzędzi oraz uszczelek,

–  Poprawne wykonanie szczelnego połączenia na zestawie szkoleniowym (np. metodą śrub przeciwległych),

– Napełnienie zestawu szkoleniowego wodą,

– Przeprowadzenie próby ciśnieniowej w celu sprawdzenia szczelności,

– Obniżenie ciśnienia i spuszczenie wody,

– Demontaż kołnierzy,

– Przedmuchanie instalacji  sprężonym powietrzem.

Wszystkie czynności są obserwowane i oceniane.  

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części egzaminu, uczestnik otrzyma Certyfikat kwalifikujący go do wykonywania montażu połączeń kołnierzowych.

W przypadku osób ubiegających się o Certyfikat osoby nadzorującej montaż połączeń kołnierzowych, osoby te będą poddane dodatkowemu  egzaminowi teoretycznemu i praktycznemu w rozszerzonym zakresie wiedzy.
 

Zobacz harmonogram szkoleń

Połączenia kołnierzowe I STOPIEŃ (BOLTING TECHNICIAN)

PLN netto 750
 • 8 h
 • 24 października
 • 28 listopada
 • Zaświadczenie/ Certyfikat

Połączenia kołnierzowe I STOPIEŃ (BOLTING TECHNICIAN) + II STOPIEŃ (SUPERVISING)

PLN netto 1150
 • 8 h
 • 24 października
 • 28 listopada
 • Zaświadczenie/ Certyfikat

Sprawdź nasze kompetencje

Szkolenie prowadzi

Andrzej Głowacz