Podnieś kwalifikacje

0
Programów szkoleniowych
0
Trenerów

Sprawdź kompetencje

Poznaj naszych Trenerów

Katarzyna Jaźwińska - Kurtas, Manager ds szkoleń i badań NDT

Ukończyła studia jako magister inżynier mechaniki na Politechnice Poznańskiej, Wydział Budowa Maszyn, kierunek Fizyka Techniczna.

Swoją pierwszą pracę rozpoczęła zaraz po studiach w Fabryce Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego FUGO S.A. w Koninie jako Specjalista ds. badań materiałowych.

Ponieważ zawsze interesowały ją tematy związane z jakością, swoją wiedzę postanowiła poszerzyć na Studiach Podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie Jakością.

Kolejne lata upłynęły jej na zdobywaniu kolejnych umiejętności i kwalifikacji w zakresie badań nieniszczących. Zaangażowała się zawodowo w szeroko pojętą kontrolę jakości, badania, systemy jakości w laboratoriach najpierw jako Kierownik Techniczny, finalnie Kierownik Działu Kontroli Jakości.

W znaczących jednostkach certyfikujących w Polsce  egzaminowała personel badań nieniszczących  i współtworzyła Centrum Szkoleniowe w zakresie badań nieniszczących, stworzyła również  laboratorium wraz z systemem jakości, które otrzymało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego.

Od 2020 roku jako Manager ds. szkoleń i badań NDT TÜV Thüringen Polska organizuje Centrum Szkoleniowe.

Posiada uprawnienia do wykonywania badań nieniszczących w metodach i stopniach: MT3, PT3, VT3 i RT3.

Co Kasia mówi o sobie?

  • Uporządkowana jak to fizyk
  • Rzeczowa i wymagająca od innych, ale głównie od siebie
  • Nie lubię plotek, zdanie o kimś/ o czymś „wyrabiam” sobie sama
  • Kto prosi o pomoc nigdy nie odchodzi z niczym
  • Nie godzę się na krzywdę innych i niesprawiedliwość
  • Jazda na nartach, podróże i kryminały to moja pasja.
Piotr Mikoś

SZKOLENIA NDT

Piotr Mikoś, Specjalista ds szkoleń i badań NDT

Absolwent Politechniki Śląskiej wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii.

Pracę zawodową rozpoczynał w 2003 roku jako Specjalista technolog obróbki cieplnej na jednym z wydziałów Huty Katowice gdzie wiedze teoretyczną zdobytą podczas studiów mógł rozszerzyć o praktykę zawodową związana z zagadnieniami materiałoznawstwa i obróbki cieplnej.

Po kilku latach jego zawodowy rozwój został skierowany  w stronę badań niszczących i nieniszczących realizowanych w praktyce w zakładowym Laboratorium badań nieniszczących Huty Katowice. Zdobyte tam doświadczenie rozwijał i wykorzystywał w wielu projektach pracując dla dużych firm zajmujących się badaniami nieniszczącymi  nie tylko w Polsce ale i na świecie.

Od 2017 roku zdobyte wieloletnie praktyczne i teoretyczne doświadczenie zawodowe zaczął przekazywać następnym pokoleniom inspektorów badań NDT prowadząc szkolenia w metodach VT, MT, PT, UT, RT.

Posiada certyfikaty IWE, IWI oraz UT-3 RT-2 MT-2 PT-2 VT-2. Oprócz zainteresowań zawodowych  posiada szerokie spektrum zainteresowań realizowanych w czasie wolnym.

Jest instruktorem jazdy konnej, zajmuje się terrarystyką, uprawą egzotycznych roślin, szkoleniem psów, pasjonuje się także jazdą na motocyklu a także pasjami czyta książki.

Dariusz Wolicki

SZKOLENIA NDT

Dariusz Wolicki, Specjalista ds. szkoleń i badań NDT

Absolwent Technikum Górniczo-Energetycznego w Koninie, o specjalizacji Eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa odkrywkowego.

Pracę zawodową rozpoczynał w 1989 roku, w Fabryce Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego. Wieloletnie doświadczenie w badaniach nieniszczących (od 1990 roku), jako specjalista ds. badań materiałowych, zdobywał w wiodącej firmie związanej z produkcją konstrukcji stalowych w szeroko rozumianym zakresie (przemysł stoczniowy, morski, górniczy, drogowy, itp.), wytwarzaniem odlewów i remontami górniczo-energetycznymi.

Częste wyjazdy na inspekcje związane z projektami w Polsce i zagranicą (Anglia, Walia, Niemcy, Czechy, Turcja), pozwoliły poszerzyć wiedzę, praktykę i doświadczenie w badaniach wizualnych, ultradźwiękowych, radiograficznych, penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych.  

Komunikatywność i chęć przekazywania doświadczenia i wiedzy praktycznej, pozwoliły w 2011 roku podjąć się wyzwania współtworzenia Centrum Szkoleniowego w zakresie badań nieniszczących. Prowadząc szkolenia od 2012 roku, doprowadził kilkuset kursantów do uzyskania certyfikatów w metodach VT, MT, PT, UT i RT.

Posiada certyfikaty i uprawnienia do wykonywania badań nieniszczących w metodach i stopniach: RT3, PT3, MT3, UT2 i VT2.

W wolnym czasie stara się realizować swoje pasje związane z podróżami, wędkarstwem, fotografią oraz motoryzacją.  

Agnieszka Kiszka, Manager ds szkoleń technicznych, Rzeczoznawca

Ukończyła Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej.

Pracę dyplomową z zakresu technologii laserowych obroniła w Katedrze Spawalnictwa. 

Po ukończeniu studiów  rozpoczęła pracę w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach w Zakładzie Technologii Zgrzewania i Inżynierii Środowiska. Realizowała prace badawcze związane z technologią zgrzewania z mieszaniem materiału zgrzeiny FSW (friction stir welding), a także ze zgrzewaniem wibracyjnym tworzyw termoplastycznych. W 2007 roku rozpoczęła studia magisterskie również na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, a pracę magisterską obroniła w roku 2009 w Katedrze Spawalnictwa.

Od roku 2011 rozpoczęła pracę w Zakładzie Technologii Spawalniczych Instytutu Spawalnictwa, gdzie zajmowała się niskoenergetycznymi wariantami spawania metodą MIG/MAG, lutospawaniem MIG/MAG, spawaniem metodą TIG w tym spawaniem orbitalnym. W trakcie pracy w Zakładzie Technologii Spawalniczych była członkiem zespołów badawczych realizujących prace statutowe.

Jest autorką i współautorką ekspertyz badawczych i prac realizowanych na potrzeby przemysłu. Wygłasza referaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest autorką i współautorką artykułów naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach również z Listy Filadelfijskiej.

W 2012 roku została słuchaczem i uzyskała tytuł Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika, IWE, w 2013 roku została inspektorem badań wizualnych VT2, a w 2018 inspektorem badań penetracyjnych PT2.

W trakcie pracy w Instytucie Spawalnictwa była wykładowcą na kursach IWE, IWI, IWT, IWS.

Od 2018 roku związana z TÜV Thüringen Polska, początkowo jako Specjalista ds. Spawalnictwa, aktualnie Inspektor, Rzeczoznawca i Manager ds. Szkoleń Technicznych.

Jest szczęśliwą żoną i mamą Zosi i Oli. W wolnym czasie  realizuje swoje pasje w tym podróże, jazdę konną i morsowanie. Nieźle gotuje.

Dominik Bartecki

PN EN 1090

Dominik Bartecki, Dyrektor Centrum Certyfikacji

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Przez ponad 20 lat związany zawodowo z kluczowymi jednostkami branży TIC, gdzie odpowiedzialny był m. in. za zarządzanie i rozwój nowych usług w zakresie systemów certyfikacji PED/TPED, O&G, ATEX oraz maszyn.

Zajmował się audytowaniem firm pod kątem standardów technicznych, organizacją i zarządzaniem Ośrodkiem Szkoleniowym Spawaczy, rozwojem nowych produktów.

Jako Kierownik Działu Maszyn odpowiedzialny za rozwój nowych linii biznesowych (bezpieczeństwo maszyn, certyfikacja wind, konstrukcji stalowych).

Obecnie jako Dyrektor Centrum Certyfikacji w TÜV Thüringen Polska odpowiedzialny jest za certyfikację procesów i wyrobów w zakresie notyfikacji nr 2827.

Audytor i ekspert w obszarze certyfikacji procesów spawalniczych i wyrobów wg EN 1090-1, EN ISO 3834 oraz EN 15085-2.

W czasie wolnym pasjonuje się filmami science fiction i układaniem puzzli.

Przemysław Zmitrowicz

PN EN 1090, ASME

Przemysław Zmitrowicz, Rzeczoznawca, Autoryzowany Inspektor ASME

Pracownik TÜV Thüringen Polska od 2018 roku jako Rzeczoznawca, Autoryzowany Inspektor ASME oraz Audytor w obszarach EN 1090-1, ISO 3834, EN 15085-2.

Ukończył studia wyższe na Politechnice Szczecińskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności Inżynieria Spawalnictwa oraz Inżynierię Jakości na kierunku Zarządzenie i Inżynieria Produkcji na Zachodniopomorskiem Uniwersytecie Technologicznym. Uzyskał dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) oraz Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego (IWI), zgodny z wytycznymi Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW).

Posiada czternastoletnie doświadczenie pracy przy wytwarzaniu i testowaniu urządzeń, na stanowisku Głównego Spawalnika w przemyśle konstrukcji stalowych.

Autor licznych publikacji oraz współautor książki „Lutowanie w budowie maszyn”. 

Adam Martyniszyn

ASME

Adam Martyniszyn, Autoryzowany Inspektor ASME

Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach na wydziale Automatyki i Robotyki.

Naukę kontynuował na studiach podyplomowych  „Zarządzanie projektami” organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Przeprowadził ponad 50 specjalistycznych szkoleń ukierunkowanych na amerykańskie przepisy spawalnicze i ciśnieniowe.

Zajmował się projektowaniem urządzeń ciśnieniowych w ZKS FERRUM SA.

Od 10 lat związany z ASME. Jest jednym  z czterech autoryzowanych Inspektorów w TÜV Thüringen Polska oraz jednym  z nielicznych certyfikowanych inspektorów spawalniczych wg przepisów AWS (Certyfikowany Inspektor Spawalnictwa).

Andrzej Głowacz, Specjalista ds Spawalnictwa

Ukończył Akademię Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie, uzyskując tytuł Magistra Inżyniera na wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej oraz studia podyplomowe na wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – Biomateriały w medycynie.

Od 2010 roku związany z  przemysłem: Power Industry Sector oraz kotły i zbiorniki ciśnieniowe.

TÜV Thüringen Polska odpowiedzialny za szkolenia z połączeń kołnierzowych.

Jego pasje to muzyka, turystyka górska oraz motoryzacja.

Krzysztof Cetnarowski

RYSUNEK TECHNICZNY

Krzysztof Cetnarowski, Specjalista ds Spawalnictwa

Krzysztof Cetnarowski Specjalista ds. spawalnictwa ukończył Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Naukę kontynuował na studiach podyplomowych „Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie” organizowanych przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych Konstal (teraz Alstom Konstal S.A.) w Chorzowie.

Jako technolog spawalnik, specjalista spawalnik a później Główny Spawalnik brał udział w projektach związanych z budową lokomotyw kopalnianych, dźwigów samochodowych, wagonów towarowych, cystern kolejowych, tramwajów, wagonów osobowych, pociągów metra.

Zajmował się też audytowaniem poddostawców podzespołów spawanych, szkoleniem i egzaminowaniem spawaczy oraz prowadzeniem FMEA dla procesów spawalniczych.

Jako Główny Spawalnik był odpowiedzialny za certyfikację Spółki (zakłady produkcyjne Chorzów, Świętochłowice, Warszawa-Serwis Pendolino, Piaseczno- montaż wózków kolejowych) w obszarze norm EN ISO 3834-2 oraz EN 15085-2.

Posiada certyfikaty: EWE, IWE, IWI-C, VT-2, RT-ORS 2, Menadżera Jakości (TUV), Audytora Jakości.

Jako Specjalista ds. Spawalnictwa od 2022 roku związany z TÜV Thüringen Polska.

Czas wolny stara się wypełnić książkami, wspólnymi spacerami z żoną i psem oraz grą w tenisa ziemnego.

Skontaktuj się w sprawie szkoleń: